Indien degene die het evenement bijwoont niet de koper van het ticket is, levert dat normaal gezien geen probleem op. Een ander probleem dat zich kan voordoen stelt zich wanneer het bewuste ticket niet gescand kan worden aan de ingang van het evenement. De gebruiker van het ticket zal, om een duplicaat te verkrijgen aan de kassa, de identiteit van de koper dienen te bewijzen.   

Wij vestigen er je aandacht op dat duplicaten enkel uitgereikt kunnen worden wanneer de tickets rechtstreeks bij ons werden gekocht. Wanneer tickets via een ander verkoopkanaal of tweedehands werden aangeschaft kan Oerwoudfuif niet meer instaan voor de geldigheid ervan. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp raden we je aan om contact op te nemen.